Pūtea Āwhina i te Whakangungu Mahi ā-Rehe
Trade Training Grant
Applications close:
applications close on:
TONO / APPLY  >

Ko te pūtake o ngā Pūtea Āwhina Whakangungu Mahi ā-Rehe:

  • He tautoko i ō tatau kaipupuri whenua me ō ratau uri kia whai mahi ā-rehe e whiwhi mahi ai
  • He whakatairanga i ngā whakangungu mahi ā-rehe me te whakapakari i ngā wāhi e tautoko ana i tā te Tarati pakihi me ngā matea o te hapū/iwi
  • He waihanga whanaungatanga ki ngā tāngata ka tūhono ki a Rotoiti 15 ā, ka taea pea te whai wāhi ki te Tarati me tana anamata

Ka whai whakaarotia ngā pūtea āwhina i ia hauwhātanga o te tau.

The Purpose of Trade Training Grants are to:

  • Support our owners and their descendants to attain trades that lead to employment
  • Promote trade training and upskilling in areas that support the Trust's business and hapū/iwi needs
  • Build relationships with people who affiliate with Rotoiti 15 and could contribute to the Trust in the future

Grants are considered quarterly

Round 1 - Opens 1st May - Closes 31st July - Considered and paid in August

Round 2 - Opens 1st August - Closes 31st October - Considered and paid in November

Round 3 - Opens 1st November - Closes 31st January - Considered and paid in February

Round 4 - Opens 1st February - Closes 30 April - Considered and paid in May

Applications must be received prior to the commencement of the apprenticeship, course or trade.

Pūtea Āwhina i te Whakangungu Mahi ā-Rehe
Trade Training Grant

Kia mōhio noa, ka tiakina aunoatia e te paetukutuku ō mōhiohio. Mehemea tē taea te whakaoti tēnei tono i te nohonga kotahi, me kati noa i te pūtirotiro ā, ka hoki mai anō ki tēnei whārangi (me whakamahi i te pūrere ōrite) ina rite ai koe.

Please note that the website automatically saves your information. If you are unable to complete this application in one sitting, simply close your browser and return to this page (using the same device) when you are ready.

Please send additional supporting documents via email at info@rotoiti15.com