Pūtea Āwhina Ahurea
Cultural Grant
FUNDS PROVIDED ANNUALLY 
applications close on:
TONO / APPLY  >

Ko te pūtake o te pūtea āwhina mahinga ahurea he:

 • Tautoko i te oranga ahurea o ngā hapū me ngā iwi tūhono
 • Whakatairanga i te whakarauoratanga o te reo Māori me ōna tikanga
 • Tautoko i ngā kaupapa e whakaako ana i ngā tikanga tuku iho me ngā mahi toi
 • Tautoko i ngā kaupapa e rikoata ana i tō tatau hītori, i ā tatau pūrākau, i ā tatau tikanga
 • Tautoko i te haka me ngā mahi toi whakaari
 • Tautoko i ngā kaupapa ahurea o Ngāti Pikiao

Āheinga:

Me mātua whai ngā Kaitono, ngā Rōpū Kaitono hoki/rānei i wēnei e whai ake nei:

 • He kaipupuri whenua, he uri rānei o tētehi kaipupuri whenua;
 • He marae tūhono;
 • He hapū tūhono, he mana ā-iwi;
 • He kapa haka o tētehi hapū, iwi tūhono rānei

Ko tā te rārangi e whai ake nei he tauira noa iho o ngā kaupapa, he aratohu noa iho ā, ehara i te mea e whakawhāiti ana i ngā ara auaha ki ngā tono:

 • Ngā utu haerenga me ngā utu noho kapa haka
 • Ngā kaupapa reo
 • Te mātauranga o te marae, o te hapū, o te iwi
 • Ngā kaupapa Matariki
 • Ngā kaupapa mātauranga ā-ahurea
 • Te mātauranga o te whenua tae atu ki te taiao
 • Te rikoata hītori tae atu ki ngā kōrero ā-waha, ā-tuhi hoki
 • Te tautoko i ngā whakaputunga tae atu ki ngā mahi whakaora, whakanoho hoki

The purpose of the cultural activity grants are to:

 • Support the cultural wellbeing of affiliated hapū and iwi
 • Promote the revitalisation and learning of Te Reo me ona tikanga
 • Support initiatives that teach traditional practices, arts and crafts
 • Support initiatives that document our history, stories and traditions •
 • Support Kapa Haka and Maori Performing Arts
 • Support Ngati Pikiao cultural events

Eligibility:

Applicants and or Applicants Groups must be:

 • An owner or direct descendant of an owner and/or; •
 • An affiliated marae and/or; •
 • An affiliated hapū or iwi authority and/or; •
 • A kapa haka team of an affiliated hapū or iwi

The following is a list of example initiatives and is provided as a guide only and is not intended to limit creative approaches to applications:

 • Kapa Haka travel and accommodation costs, events and related Wananga •
 • Te Reo initiatives
 • Matauranga o te marae, hapū, iwi
 • Matariki events
 • Cultural educational events
 • Matauranga o te whenua including the environment
 • Recording of history including oral and written accounts  
 • Archival support including restoration and placement
Pūtea Āwhina Ahurea
Cultural Grant

Kia mōhio noa, ka tiakina aunoatia e te paetukutuku ō mōhiohio. Mehemea tē taea te whakaoti tēnei tono i te nohonga kotahi, me kati noa i te pūtirotiro ā, ka hoki mai anō ki tēnei whārangi (me whakamahi i te pūrere ōrite) ina rite ai koe.

Please note that the website automatically saves your information. If you are unable to complete this application in one sitting, simply close your browser and return to this page (using the same device) when you are ready.

Please send additional supporting documents via email at info@rotoiti15.com