Tuaritanga
Distribution
E poho kereru ana a Rotoiti 15 i tōna hītori tuaritanga nā tana tuari i te $6,381,725 ki āna kaiwhiwhi pūtea āwhina mai i te tau 2005. Ko tā matau e whai nei kia rite tonu te mahi me ō matau kaipupuri whenua kia mārama ake ai ki hea matau tuku ai ngā hua pai. Kai raro iho nei ngā rōpūtanga pūtea āwhina:
Rotoiti 15 is proud of its distribution history having distributed $6,381,725 million to its beneficiaries since 2005.  We aim to continuously work with our owners to better understand where we can make a positive impact. The grant categories are outlined below:
Rōpūtanga Pūtea Āwhina
Grant Catgegories