Pūrongo Whakautu
Accountability Report
Applications close:
applications close on:
TONO / APPLY  >

Ka tino rawe ki Te Tarati ki te rongo i pēhea te pūtea i whakawhiwhia ki a koe itēnei tau i āwhina i a koutou ko tō whānau.

Mehemea kua whiwhi pūtea āwhina koei tēnei tau, ka rawe ki a mātau ki te rongo i pēhea tā koutou whakapau i tauapūtea me te tuku mai i wētehi whakaahua/whitiata e taea ai e mātau te whakaatuki te whānau whānui o Rotoiti 15.

He wāhanga nui tō tēnei tukanga e kitea ai mehemea e whakatutuki ana tā mātaukaupapa here tuaritanga i ngā wawata o ō mātau whānau, hapū, iwi anō hoki.

Otirā, he mea akiaki i wētehi atu ki te tono āwhina hai whakatutuki i ō rataumoemoeā.

The Trust would love to hear how the grant you received this year helped you and your whānau.

If you have received a grant this year, we would love for you to share how this putea was spent and any pictures/videos so that we can share this with our wider Rotoiti 15 whānau.

By completing this short form, you are helping the Trust to understand whether our distribution policy is meeting the aspirations of our whānau, hapū and iwi.

It also helps to encourage others to apply for support in achieving their moemoea.

Pūrongo Whakautu
Accountability Report

Kia mōhio noa, ka tiakina aunoatia e te paetukutuku ō mōhiohio. Mehemea tē taea te whakaoti tēnei tono i te nohonga kotahi, me kati noa i te pūtirotiro ā, ka hoki mai anō ki tēnei whārangi (me whakamahi i te pūrere ōrite) ina rite ai koe.

Please note that the website automatically saves your information. If you are unable to complete this application in one sitting, simply close your browser and return to this page (using the same device) when you are ready.

Please send additional supporting documents via email at info@rotoiti15.com